Está aqui

ESQUERDA.NET | Socialismo 2010 | Entrevista | Xosé Carballido Presas

Socialismo 2010: Banco Público de Terras na Galiza

Xosé Carballido Presas do Bloco Nacionalista Galego, que esteve presente no Socialismo 2010 fala da experiência do projecto do Banco Público de Terras na Galiza.